Dětská skupina Kačenka

Dětská skupina

Jedná se o obdobu mateřské školy, kde pečujeme o předškoláčky ve věku 1 - 6 let. Díky nízkému počtu dětí ve skupině (maximální kapacita 12 dětí) máme možnost ke každému přistupovat individuálně a věnovat mu maximální péči.

Hlídání dětí

Po domluvě nabízíme péči o Vaše dítě i mimo běžnou provozní dobu , a to i o víkendech a svátcích.

Ceník

Ceník pravidelného hlídání v době 7:30 - 15:30Kč/měsíc
celodenní hlídání - 6 až 8hodin/den1.600,-

V ceně je zahrnuto:

● Veškeré volnočasové aktivity pro rozvoj vašeho dítěte, výchovně - vzdělávací program

● péče o děti až 8 hod denně, 5 dní v týdnu

● Pitný režim


● Za úhradu školného máte možnost uplatnit daňovou slevu ve výši až 12.200,- za každé dítě

Ceník individuálního hlídání Kč/hod
PO - PÁ v době 7ºº až 16³º80,-
PO - PÁ v době 16³º až 20ºº 100,-
víkendy a svátkyod 100,- ●
víkendy a svátky přes nocod 100,- ●

dle domluvy

Mobirise

Plán výchovy a péče Dětská skupina Kačenka

Vypracovala: Gromnicová Jitka - zřizovatel

Forma zařízení: Pro veřejnost, s částečnou úhradou nákladů

Adresa místa provozu zařízení: Prostřední Dvůr 2073, Vítkov 749 01

Kapacita zařízení: 12 dětí

Plán nabývá platnosti ode dne: 4. 1. 2021   

Plán nabývá účinnosti ode dne: 4. 1. 2021

Naším cílem je podpořit u dětí radost z objevování, kreativitu a samostatnost. Děti mají možnost pracovat individuálně, podle svých potřeb a zájmů. Dětem je dopřán dostatek prostoru pro spontánní činnosti a volnou hru. Dítě je tvůrcem sebe sama. Není důležité, aby se děti naučily vše, ale aby se mohly věnovat tomu, co je zajímá.

Zařízení péče o děti Kačenka (dále jen „dětská skupina“) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Plán výchovy a péče vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v dětské skupině a zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou). Činnost v dětské skupině má charakter výchovy a péče, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti. Výchovná a pečující činnost v dětské skupině:


 • respektuje individuální a věkové zvláštnosti dětí,
 • maximálně podporuje rozvojový potenciál dětí,
 • přizpůsobuje se vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám dětí,
 • napomáhá socializaci dětí ve skupině vrstevníků,
 • napomáhá k osvojování bezpečného chování a poskytuje informace o možných  nebezpečích,
 • doplňuje rodinnou výchovu, 
 • nabízí dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobností dětí,
 • napomáhá rozvoji poznávacích schopností a smyslového vnímání, 
 • činní denní program dětí pestrým,
 • přispívá k odhalení specifických potřeb dětí v oblasti výchovné i vzdělávací,
 • napomáhá rozvoji komunikace a spolupráce mezi dětmi a spontánnímu sociálnímu učení,
 • napomáhá nenásilnou formou k osvojení základních 
 • hodnot společnosti a osobnostních 
 • postojů a základních pravidel chování ve společnosti,
 • napomáhá nenásilnou formou osvojovat si zásady zdravého životního stylu,
 • napomáhá rozvoji řečových dovedností a komunikativních dovedností,
 • napomáhá k vytváření pozitivního vztahu k přírodě, k sounáležitosti k prostředí, ve kterém žije, a k vytváření úcty k životu,
 • napomáhá k osvojení představy časové posloupnosti.


Aktivity v dětské skupině:

 • hudební 
 • rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby, osvojování písní, koordinace pohybu podle hudby, využití hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s kresbou,
 • pohybové
 • rozvoj jemné i hrubé motoriky, podpora fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj sebeobslužných dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody.

Poznáváme svět kolem sebe

Tento plán výchovy je platný od 2. 9. 2019. Je rozdělen do 4 hlavních bloků, které se řídí ročními obdobími. Děti si postupně s každým tématem nejen osvojují svoje schopnosti a dovednosti, ale také rozvíjí své kulturní a hygienické návyky, které pomáhají k formování jejich osobnosti, fyzickému a psychickému vývoji.

BLOK I. - ZIMA LEDEN - To jsem já Seznámení se s novými kamarády - při vstupu do nového kolektivu děti prožívají mnoho nových situací, proto se zaměřujeme na hry, které pomohou dětem počáteční těžkosti překonat a šťastně a úspěšně se sžít s novým prostředím. Snažíme se v nich probudit důvěru k sobě i ostatním. V průběhu měsíce se děti zábavnou a živou formou seznámí se základními pravidly chování, života ve školce a začnou poznávat různé pohybové aktivity. Především vytvoříme atmosféru, ve které děti budou prožívat zdravé kamarádské vztahy a v níž se naučí je navazovat a rozvíjet.

1. Povídání o hygienických zásadách – upevňujeme základní návyky; kdy si myjeme ruce, kdy si čistíme zuby. 

2. Tři králové – povídáme si o příchodu Tří králů 

3. Zimní čas – rozvíjíme aktivní naslouchání: proč je zima, kde se schovávají zvířátka

ÚNOR - Ve zdravém těle zdravý duch a naše překrásná země Právě v zimě je třeba o sebe správně pečovat a poznávat, co naše tělo potřebuje, aby správně fungovalo. Povídáme si o správném stravování, zábavným způsobem se učíme rozeznávat co našemu organismu svědčí a co ne. Bavíme se zimními radovánkami jako je třeba karnevalový rej. 1. Co jíme – učíme se, co je zdravé a nezdravé, co rádi jíme Ovoce a zelenina – rozlišujeme jednotlivé druhy ovoce a zeleninyKarneval – rej masek, tancujeme a hrajeme si na maškarní bál

BLOK II. - JARO BŘEZEN - Připravme si deštníky, vítání jara Nezvyklý pohled na počasí. Počasí se nějak odráží v našem životě každý den a to utužuje vědomí světa kolem nás. Jen se podívejte ven, jestlipak se pohybují větvičky stromů? Co asi jimi hýbe? Je jasno nebo zataženo

1. Roční období – učíme se rozeznávat roční období

2. Jarní kytičky – poznáváme kytičky v přírodě, naučíme se, proč je nebudeme ničit, co z nich mají včelky

3. Mláďátka – řekneme si, která zvířátka se na jaře rodí, jak se jmenují, kde bydlí, co jí

DUBEN - Zkoumání světa zvířat, oslava Velikonoc Děti zvířata milují a jsou pro ně pramenem úžasu. Když dítě objeví pod listem housenku, má radost, když spatří ptáčka, chce za ním běžet. Je přirozené, že zvířata přitahují děti jako magnet. V mnohém se jim totiž podobají. Také dýchají, požívají potravu a spí. Děti mají ke zvířatům silný citový vztah a hry na zvířátka je velmi těší.

1. Velikonoce – povídáme si o tradicích i křesťanském původu velikonoc – co se děje na Velikonoce, Velikonoční příběh, velikonoční zajíčci a kuřátka, pozorování přírody a líhnutí mláďat

2. Jaké známe dopravní prostředky – učíme se rozdělovat dopravní prostředky – hromadná doprava, osobní a nákladní auta

KVĚTEN - Nasedat, pevně se držte a jedeme, barvy, Den Matek Děti se seznámí s dopravními prostředky. Doprava nabízí bezpočet možností. Děti začnou přemýšlet o různých a nezřídka tvůrčích způsobech, jak se dostat odtud tam, nebo zpátky. Jak ses dostal do školky? Autem? Autobusem? Nebo se snad někomu poštěstilo přiletět vrtulníkem? Otázky, jak co funguje a na co se to používá, kde se stavějí koleje, nedopřávají dětské mysli pokoje. S trochou fantazie si vyjedeme třeba na výlet ponorkou, nebo poletíme balonem, vymyslíme auto vlastní konstrukce. Doprava dětem připraví mnohá poutavá dobrodružství.

1. Tvary a barvy – umíme nové básničky a písničky o tvarech a barvičkách

2. Můj dům, můj hrad – vyprávíme si o svém domově a dětském pokojíčku

3. Svátek matek – moje maminka je nejlepší máma na světě


BLOK III. - LÉTO ČERVEN – Na rozkvetlé louce, zvířátka, Den dětí, zábava a hry venku Hebký trávník přímo láká, volný prostor vybízí k prozkoumávání nepoznaného a k nespoutanému pohybu. Zdokonalujeme pohybové schopnosti. Také spousta rozkvetlých květin nás zajímá. Jak se jim říká? Jak to dělá ta včelka? Sluníčko nás hezky hřeje.

1. Zvířátka v lese, v zoo, na farmě – poznáváme společně různé druhy zvířat

2. V moři – jaká zvířátka žijí v moři; koho třeba uvidíme na dovolené -hvězdice, ježek, mušle, chobotnice, delfín, medúza; modelujeme zvířátka z plastelíny, hlíny nebo moduritu

3.DEN DĚTÍ – zábavné odpoledne plné her a zábavy pro děti

Červenec, Srpen - Tématické týdny, příroda, zvířátka, cestování Během prázdnin budou připravena prázdninová témata zaměřená na poznávání okolí, zvířátek, farem a přírody kolem nás. Součástí prázdninových termínů budou dovolené hl. chův, které zveřejníme během jara, školka však zavřená nebude, fungovat bude během celého léta.

ČERVENEC – PRÁZDNINOVÁ TÉMATA: Zvířátka na naší louce, v lese, u rybníka, na jezeře. Součástí červencového programu budou jednodenní výlety do okolních lokalit k vodě a do lesa, kde děti budou moci poznávat přírodu zblízka.

SRPEN – PRÁZNINOVÁ TÉMATA: Zvířátka na naší farmě. Během srpna s dětmi budeme navštěvovat farmy v okolí a také domácí chovatele. Chceme dětem přiblížit péči o domácí zvířata a život s nimi.

BLOK IV. - PODZIM ZÁŘÍ - Co ze mě dělá člověka Jsme zpátky ve školce, po prázdninách, kdy bylo vše volnější, letní. Vracíme se k pravidlům a dobrodružstvím, která nás společně čekají při objevování světa ve kterém žijeme. Poznáváme nové kamarády a opakujeme si návyky, které jsme se tak dobře naučili. Povídáme si o změnách v přírodě. Už víme, kdo jsme a co můžeme dělat. Jsme lidmi a jako lidé toho můžeme hodně. Hrajeme si na rodinu, rozvíjíme představivost. Podnítíme myšlenkové pochody dítěte. Jaký je rozdíl mezi životem zvířat a člověka? Také se zaměříme na hrubou motoriku. Jak lze pohybovat tělem? Jen se podívejte, k čemu máme svaly a kosti! Zkrátka být člověkem je něco úžasného.

1. Kde bydlím? – vyprávíme si společně o svojí rodině, kde bydlím, o okolí kolem nás Jak pojedu do školky – rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

ŘÍJEN - Podzim, tradice a vitamíny jako naši přátelé Povídáme si víc o podzimu, stavíme domeček broučkům. Učíme se vyprávět si o svých zážitcích a příbězích, jako naši předkové při “černých hodinkách”, když nastaly dlouhé a chladnější podzimní večery. Dostatek vitamínů je pro nás v tomto ročním období moc důležitý, proto ochutnáváme zeleninu a ovoce, děláme si saláty a radujeme se ze společné práce.

1. Podzim – naučíme se básničku na podzimní téma

2. Lidové zvyky a tradice – pečení brambor, pouštění draků, Halloween – dýňování na zahradě

3. Kdo je kamarád Vitamín? – Seznamujeme se s ovocem a zeleninou, jak a kde se dá vypěstovat a v neposlední řadě i jak chutná.

LISTOPAD - Řemesla, povolání a magický svět smyslů Nikdo nepoužívá všechny smysly s takovým nadšením a zájmem jako děti. Učitelé nabídnou řadu poznávacích zážitků a učí děti, aby si byly vědomy svého těla. Mnohé smyslové hry a pohybová cvičení děti tak zaujmou, že nebudou vědět, kdy s nimi přestat.

1. Jaká známe řemesla a kdo nám pomáhá – co dělá a kde pracuje moje máma a táta? Rozvíjíme schopnosti samostatného vyprávění – co dělá doktor, hasič, policista

2. Další povolání – koho ještě známe? popeláři, prodavačky, pekaři, řidiči apod.

3. Těšíme se na Martina- čeká nás Svatomartinská slavnost, vyrábíme lampióny, učíme se pohádky i písničky. Těšíme se, jestli Martin opravdu přijede na bílém koni?

4. Druhy smyslů a jak se stromy a keře loučily se zvířátky – loučíme se se zvířátky a ani přes zimu na ně nezapomeneme. Připravujeme zásoby pro jejich kamarády, kteří se nepřikrývají zimní peřinou.

PROSINEC - Těšíme se na Vánoce Připravujeme se na Mikuláše a malujeme dopis s přáními k vánocům. Povídáme si o příběhu narození Ježíše v Betlémě- Vánoční čas je velmi magický a tuto atmosféru děti s učiteli vytvoří i ve školce. Vyzdobíme si školku, povídáme si o tradicích a pozveme maminku a tatínka na Vánoční besídku.

1. Mikuláš – povídáme si o Mikuláši, čertech i andělech, učíme se spoustu nových básniček a písniček, připravujeme vánoční besídku

2. VÁNOČNÍ ZVYKYseznamujeme se s vánočními zvyky a tradicemi, těšíme se na stromeček a dárečky.

Adresa:

IČ: 06364349
Prostřední dvůr 2073
749 01 Vítkov

Telefon:

608 560 025

E-mail:

dskacenka@seznam.cz

Provozní doba:

pondělí - pátek: 7:00 - 15:00

2.6.2022 © Copyright 2019-2022 Dětské studio Kačenka

AI Website Creator